miercuri, 8 martie 2017

Dogger

dogger [-gr, angl.], střední jura, hnědá jura — stř. geol. oddělení jury, členící se na 4 stupně.

Brož Antonín

Brož Antonín, *1895, č. herec; člen Státního div. v Ostravě 1954-63. Z.um. (1959).

marți, 7 martie 2017

Budín Bohumír

Budín Bohumír, 1907—1945 (padl v pražském povstání), č. lékař, chirurg. Za náčist, okupace vězněn pro odbojovou činnost.

Castiglioue

Castiglioue [kastyljóne] Balděsar (Bal-dassarre), 1478-1529, it. human. spisovatel a diplomat. V traktátu // Conegiano (Dvořan) zobrazil typ re-nes. kavalíra.

Cerroni

Cerroni [Čeróny]/u« Petr, 1753 — 1826, č. historik it. pův.; zabýval se hl. mor. vlastivědou. Udržoval styky s č. osvícenci (zvi. s Dobrovským), certifikát [-ty-, lat.], písemné úřední ověření nebo osvědčení, používané ve vnitrostátním a v mez., zejm. obchodním styku, např. c. o zkoušce motorového vozidla nebo lodní c., opravňující k použití vlajky určitého státu.

Antro pogeneze

antro pogeneze [řec.], hist.-evoluční proces vzniku, utvářeni a vývoje člověka jako bytosti biol. a spol. Trval několik mil. let. Zahrnuje vznik a vývoj člověka od živoč. předchůdců až k dnešnímu člověku. Studium a. zal. Darwin a jeho pokračovatelé, zvi. Huxley a Haeckei. Zásadní význam pro pochopení a. má Engelsovo dílo Pódii práce na polidštěni opice. V.t. člověk.

ÚV MPLA

ÚV MPLA, změny ve vedení strany a ve vládě — upevněni vedoucí úlohy strany angolská literatura [-tú-], liter, psaná převážně port.; od 30. let 20.st. píši básníci odmitajici nápodobu port. poezie, zejm. G. B. Victor (*1917). Mladá generace spojila lit. činnost s nár. osvob. bojem (A. Neto, *1922, první prez. řep.; prozaik C. Soromenho, 1910— 1968; lit. kritik M. de Andrade. *1928).

Arévalo Bermejo

Arévalo Bermejo [ e- -cho] Juan Josě, *1904, guatemalský politik, prez. řep. 1945 — 51; začal provádět burž. dem. reformy, od převratu 1954 v exilu. Arezzo [-co], m. v Itálii v kr. Toscana, 91 300 obyv. Prům. text., potr., vinařský. Sídlo akademie. Stav. paargali [mongolština], Ovis ammon — ovce středoasijská, z níž byla vyšlechtěna plemena domácích ovcí krátko-ocasých a tlustoocasých. V.t. archar. Argas [řec.] viz klišťák.

luni, 6 martie 2017

Dermanyssus

Dermanyssus [lat. < řec], rod roztočů. V. t. čmelikoviti. derma titida [-tytý-, řec.] der man t is -zánětlivé onemocněni kůže různého pův. zevního (např. poškozeni kůže chemikáliemi) nebo vnitřního; postihuje lidi i zvířata.

Blaga Lucian

Blaga Lucian, 1895-1961, rumunský básník, filozof a dramatik; akad. rumunské A V (1936). Spojoval evr. expresionismus s rumunskou mýtotvor-nou tradicí (sbírky Poémy světla, Chvála snu, Na předělu vod, Netušené stupně).

Adiek Vladimír

Adiek Vladimír, *1921, č. režisér, hei, div. publicista; ředitel Div. J- olkra 1957-74. Z.um. (1975). Adketz [-cj Leopold, 1861 —1941, rak. zotchnik č. pův.; prof. Vysoké školy zeid. ve Vídni. Jeden ze zakl. věd. zotch. Zabýval se hl. chovem hosp. zvi.

Beauharnais

Beauharnais [boarne] Eugěne de, 1781 až 1824, syn Joséphiny B. z prvního manželství, od 1804 fr. princ, 1805 až 14 fr. vicekrál v Itálii.

Apure

Apure, levostranný přítok Orinoka ve Venezuele, 1580 km dlouhý, povodí 130 000 km2. V období dešťů téměř celý splavný.

Brož Jaroslav

Brož Jaroslav, 1907—1977, č. film. kritik a historik. Publikoval s Fridou {Profily zahraničních režisérů)', samostatně (Věčný tulák Charlie).