miercuri, 8 martie 2017

Dogger

dogger [-gr, angl.], střední jura, hnědá jura — stř. geol. oddělení jury, členící se na 4 stupně.

Brož Antonín

Brož Antonín, *1895, č. herec; člen Státního div. v Ostravě 1954-63. Z.um. (1959).

marți, 7 martie 2017

Budín Bohumír

Budín Bohumír, 1907—1945 (padl v pražském povstání), č. lékař, chirurg. Za náčist, okupace vězněn pro odbojovou činnost.

Castiglioue

Castiglioue [kastyljóne] Balděsar (Bal-dassarre), 1478-1529, it. human. spisovatel a diplomat. V traktátu // Conegiano (Dvořan) zobrazil typ re-nes. kavalíra.

Cerroni

Cerroni [Čeróny]/u« Petr, 1753 — 1826, č. historik it. pův.; zabýval se hl. mor. vlastivědou. Udržoval styky s č. osvícenci (zvi. s Dobrovským), certifikát [-ty-, lat.], písemné úřední ověření nebo osvědčení, používané ve vnitrostátním a v mez., zejm. obchodním styku, např. c. o zkoušce motorového vozidla nebo lodní c., opravňující k použití vlajky určitého státu.

Antro pogeneze

antro pogeneze [řec.], hist.-evoluční proces vzniku, utvářeni a vývoje člověka jako bytosti biol. a spol. Trval několik mil. let. Zahrnuje vznik a vývoj člověka od živoč. předchůdců až k dnešnímu člověku. Studium a. zal. Darwin a jeho pokračovatelé, zvi. Huxley a Haeckei. Zásadní význam pro pochopení a. má Engelsovo dílo Pódii práce na polidštěni opice. V.t. člověk.

ÚV MPLA

ÚV MPLA, změny ve vedení strany a ve vládě — upevněni vedoucí úlohy strany angolská literatura [-tú-], liter, psaná převážně port.; od 30. let 20.st. píši básníci odmitajici nápodobu port. poezie, zejm. G. B. Victor (*1917). Mladá generace spojila lit. činnost s nár. osvob. bojem (A. Neto, *1922, první prez. řep.; prozaik C. Soromenho, 1910— 1968; lit. kritik M. de Andrade. *1928).